E-recepta - elektroniczne rozwiązanie wydawania receptE-recepta to elektroniczny system, który umożliwia lekarzom i innym uprawnionym specjalistom wydawanie recept na leki za pomocą internetu. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco ułatwia proces wydawania recept i umożliwia szybszy dostęp pacjentom do leków. E-recepta jest obowiązkowa od października 2020 roku dla wszystkich leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest dostępna dla pacjentów poprzez specjalny portal internetowy lub aplikację mobilną. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów i ułatwia pracę lekarzom i innym uprawnionym specjalistom.

Jak działa e-recepta?

Proces wydawania e-recepty jest bardzo prosty. Lekarz lub inny uprawniony specjalista wybiera leki, które ma zamiar przepisać pacjentowi, a następnie wprowadza je do systemu informatycznego. Po zatwierdzeniu recepty przez specjalistę, jest ona automatycznie przesyłana do bazy danych e-recept i jest dostępna dla pacjenta poprzez specjalny portal internetowy lub aplikację mobilną. Pacjent może wydrukować receptę lub pokazać ją na smartfonie w aptece, gdzie będzie mógł odebrać leki.

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy mogą mieć dostęp do swoich recept w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności trzymania papierowych wersji recept. Jest również korzystne dla lekarzy i innych uprawnionych specjalistów, ponieważ umożliwia im szybsze i łatwiejsze wydawanie recept, a także ułatwia zarządzanie pacjentami i ich leczeniem.

E-recepta – co to jest i jak działa?

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. Jest ona wystawiana przez lekarza i przesyłana bezpośrednio do apteki za pomocą specjalnego systemu informatycznego. Pacjent otrzymuje ją na swoje konto w systemie e-PUAP (e-Platforma Usług Administracji Publicznej) lub poprzez aplikację na telefonie. Aby ją zrealizować, należy pokazać ją w aptece, gdzie jest skanowana i weryfikowana.

E-recepta ma kilka istotnych zalet w stosunku do tradycyjnej recepty. Po pierwsze, umożliwia szybsze i bardziej efektywne leczenie pacjenta, ponieważ aptekarz ma dostęp do informacji o przepisanych lekach i ich dawkach bez konieczności ich ręcznego wprowadzania do systemu.

Po drugie, zwiększa bezpieczeństwo przepisywania leków, ponieważ system informatyczny automatycznie sprawdza, czy dana recepta jest zgodna z obowiązujycymi przepisami oraz czy pacjent nie jest uczulony na dane leki. Po trzecie, umożliwia lekarzowi łatwiejszy dostęp do historii leczenia pacjenta, co pozwala na lepsze diagnozowanie chorób i dobieranie odpowiedniej terapii.

Dostępność e-recepty w Polsce

E-recepta jest obecnie dostępna w większości polskich aptek i przychodni. Wymaga ona jednak posiadania konta w systemie e-PUAP lub aplikacji na telefonie, co nie jest dostępne dla wszystkich pacjentów. W celu umożliwienia korzystania z e-recepty szerokiej grupie pacjentów, rząd wprowadził możliwość wydania specjalnego kodu QR, który może być wydrukowany lub zapisany na telefonie i pokazany w aptece zamiast e-recepty.

Mimo że e-recepta jest obecnie dostępna w większości polskich aptek, nadal istnieją pewne ograniczenia w jej wykorzystaniu. Dotyczy to głównie leków refundowanych, które mogą być wydawane tylko na podstawie tradycyjnej recepty. Z drugiej strony, leki nierefundowane mogą być wydawane na podstawie e-recepty, co jest dużym ułatwieniem dla pacjentów.